.

Dotazník o vplyve hudby na zdravie človeka

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Vplyv hudby na zdravie človeka

Dobrý deň, volám sa Adrián Kožiak a som žiakom I.C triedy na Gymnáziu J.G. Tajovského v Banskej Bystrici. Poprosím vás o vyplnenie dotazníka na moju ročníkovú prácu. Odpovedajte prosím úprimne a pravdivo. Všetky odpovede sú anonymné.

1

Koľko máte rokov

Použite iba číslice
2

Koľko času denne trávite počúvaním hudby?

Vyberte jednu možnosť.
3

Vnímate, že hudba má vplyv na vaše zdravie?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ak áno, ako všeobecne vnímate vplyv hudby na vaše zdravie?

Vyberte jednu možnosť.
5

Odhadnite, do akej miery na vás hudba zdravotne vplýva

Od 1 do 10, kde 1 znamená vôbec a 10 znamená úplne.
6

Preferujete určitý hudobný žáner? Ak áno, aký?

Vyberte jednu možnosť.
7

Iný: prosím uveďte

8

Ako intenzívne cítite vplyv hudby na vašu náladu?

9

Aká konkrétna pieseň vám pomáha zmierniť stres a zlepšiť náladu? Uveďte príklady. (1 a viac)

Napíšte odpoveď do textového poľa.
10

Má hudba vplyv aj na vašu produktivitu? Ak áno, uveďte v akom zmysle.

Napíšte odpoveď do textového poľa.
11

Aký žáner vám pomáha na posilnenie produktivity? (Ak nepomáha, vynechajte otázku)

Napíšte odpoveď do textového poľa.
12

Počuli ste už o muzikoterapii? Ak áno, napíšte, akú s ňou máte skúsenosť

Napíšte odpoveď do textového poľa.
13

Aký je váš celkový postoj k využívaniu hudby na podporu zdravia pomocou muzikoterapie?

Vyberte jednu možnosť.
14

Máte negatívnu skúsenosť s hudbou?

Vyberte jednu odpoveď
15

Ak áno, skúste ju opísať.

Ďakujem za vyplnenie dotazníka!