Kvalita života pacientov s bronchiálnou astmou

Dobrý deň,


volám sa Bc. Natália Liptáková a som študentkou 2. ročníka v magisterskom stupni štúdia v odbore ošetrovateľstvo na FZO PU. Témou mojej diplomovej práce je Kvalita života pacientov s bronchiálnou astmou.


Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka.


Dotazník pozostáva z 32 otázok zameraných na oblasti: príznaky, obmedzenie činnosti, emocionálna funkcia a podnety z prostredia.


Všetky údaje budú zachované v anonymite. Jeho vyplnením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Spustiť dotazník