Powered by

Zelené hypotéky

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Vážený/á respondent/ka, som študentkou 2. ročníka inžinierskeho stupňa v odbore finančné trhy a investovanie. Témou mojej diplomovej práce je "Zelené hypotéky a podpora udržateľného financovania v podmienkach EÚ. Vyplnením tohto dotazníka, ktorý Vám zaberie len pár minút, prispejete k vyhotoveniu mojej diplomovej práce.


Dotazník je anonymný a údaje budú použité výhradne pre účely výskumu diplomovej práce. Vopred ďakujem za Vaše odpovede!

Spustiť dotazník