.

Jitka Kaplanová

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Oblasti, ve kterých ZU potřebuje pomoci
1

KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY

2

VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACI

3

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

4

PRÁCE SE ŽÁKY SE SVP/NADANÍ, PORUCHY/

5

KOMUNIKACE S RODIČI

6

REFLEXE VLASTNÍ PRÁCE

7

PLÁNOVÁNÍ VYUČOVACÍHO PROCESU V DELŠÍM KONTEXTU

8

ZNALOST KURIKULA/ŠVP A UMĚNÍ PŘIZPŮSOBIT SE

9

PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE /DVPP/

10

KONKRÉTNÍ PŘÍPRAVA NA HODINY

11

BEZPEČNOST DĚTÍ

12

KOMUNIKACE SE ŽÁKY

13

PRÁCE S HLASEM

14

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VYUŽITÍ IT

15

TIME MANAGEMENT VLASTNÍ PRÁCE

16

KOMUNIKACE S KOLEGY

17

PRÁCE V TÝMU