.

Ewaluacja "Strategii Rozwoju Gminy Świątniki Górne do 2030 roku"

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie. Chcemy poznać Państwa opinię dotyczącą jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górny oraz poprosimy o ocenę jakości życia w naszej Gminie.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut.

Dziękuję za poświęcony czas

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Urzędzie?

Wybierz jedną odpowiedź
5

W jakiej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne załatwił/a Pan/Pani sprawę?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

W jakim terminie została załatwiona Pana/Pani sprawa?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Obsługa Klienta: profesjonalność/kompetencje: rzetelne, wyczerpująca i dokładna informacja udzielona klientowi

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
8

Obsługa klienta: odpowiedzialność: zaangażowaniu i gotowość niesienia pomocy w załatwieniu sprawy klienta, indywidualne podejście, bezstronność

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
9

Obsługa klienta: kultura osobista; grzecznie, życzliwie i uprzejme traktowanie klienta, szacunek dla klienta

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
10

Organizacja pracy Urzędu: dogodna lokalizacja

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
11

Organizacja pracy Urzędu: dostępność parkingu dla interesantów

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
12

Organizacja pracy Urzędu: godziny rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania interesantów

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
13

Organizacja pracy Urzędu: przystosowanie urzędu do obsługi osób niepełnosprawnych

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
14

Organizacja pracy Urzędu: warunki lokalowe (przestronność, estetyka, czystość)

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
15

Sposób obsługi klienta: możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym budynku urzędu

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
16

Sposób obsługi klienta: czas oczekiwania na przyjęcie interesanta, szybkość obsługi

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
17

Sposób obsługi klienta: czas załatwienia sprawy: terminowość i szybkość rozpatrywania podań, wydawania decyzji

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
18

Sposób obsługi klienta: dostępność wzorów i formularzy dokumentów

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
19

Sposób obsługi klienta: możliwość dokonania płatności- kasa, przelew

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
20

Sposób obsługi klienta: zachowanie prywatności podczas wypełniania dokumentów i rozmowy z urzędnikiem

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
21

Komunikacja Urzędu z Klientem: precyzyjna i dostępna informacja oraz odpowiednie oznakowanie miejsc gdzie można załatwić sprawę: tablice informacyjne

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
22

Komunikacja Urzędu z Klientem: strona internetowa urzędu: funkcjonalność, użyteczność, dostępność informacji (druki, formularze)

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
23

Komunikacja Urzędu z Klientem: możliwość składania dokumentów i załatwienia sprawy drogą elektroniczną

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
24

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z miejsca swojego zamieszkania?

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
25

Jak Pan/Pani ocenia jakość swojego życia?

4 gwiazdki – oznacza bardzo zadowolona/y 3 gwiazdki – oznacza raczej zadowolona/y 2 gwiazdki – raczej niezadowolona/y 1 gwiazdki– bardzo niezadowolona/y
26

Które z kierunków rozwoju, gmina powinna wspierać najbardziej (wybierz trzy):

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
27

Jakie działania władz samorządowych Pana/Pani zdaniem poprawiłyby jakość życia mieszkańców gminy?