Odesílám Dotazník...

Anketa Zdravotnické noviny

Váš názor je pro nás důležitý!

Žádáme vás o vyplnění naší čtenářské ankety, zařadíte se tak do slosování o roční předplatné týdeníku Zdravotnické noviny!

Zdroj čerpání odborných informací podstatných pro Vaši profesi:

50

Z jakých dalších odborných časopisů čerpáte nejčastěji informace potřebné pro Vaši činnost?

Uveďte, prosím, názvy těchto časopisů:

500

Jak často vyhledáváte v odborných časopisech následující typy informací?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

PRAVIDĚLNĚ
POUZE OBČAS
NESLEDUJI VŮBEC
Aktuality z jednotlivých oborů medicíny a ošetřovatelství
Informace o politické situaci v oblasti zdravotnictví, oborové zpravodajství
Informace z oblasti systému zdravotnictví
Legislativní informace
Názory a komentáře
Rozhovory s odborníky

Když se obecně zamyslíte nad svými informačními potřebami v oboru zdravotnictví, medicíny, ošetřovatelství a sociální péče, jak velký je Váš zájem o informace z následujících oblastí?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

URČITĚ VELKÝ ZÁJEM
SPÍŠE ZÁJEM
SPÍŠE NEZÁJEM
NEMÁM VŮBEC ZÁJEM
Politické zpravodajství z oblasti zdravotnictví
Názory a komentáře
Aktuality z jednotlivých oborů medicíny a ošetřovatelství
Informace z oblasti systému zdravotnictví
Legislativa v oblasti zdravotnictví a sociální péče
Informace z různých oborů medicíny/choroby/novinky/praktické informace pro pacienty
Zprávy ze zahraničí
Regionální zprávy

A jste spokojen(a) se zpracováním těchto informací ve Zdravotnických novinách?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

URČITĚ SPOKOJEN(A)
SPÍŠE SPOKOJEN(A)
SPÍŠE NESPOKOJEN(A)
URČITĚ NESPOKOJEN(A)
Politické zpravodajství z oblasti zdravotnictví
Názory a komentáře
Aktuality z jednotlivých oborů medicíny a ošetřovatelství
Informace z oblasti systému zdravotnictví
Legislativa v oblasti zdravotnictví a sociální péče
Informace z různých oborů medicíny/choroby/novinky/praktické informace pro pacienty
Zprávy ze zahraničí
Regionální zprávy

Jsou pro Vás Zdravotnické noviny praktickým pomocníkem při výkonu Vaší profese ve zdravotnictví a sociální péči?

Jak často čtete Zdravotnické noviny?

Jaký je Váš celkový pohled na Zdravotnické noviny?

Oznámkujte 1 – 5 (jako ve škole)

1
2
3
4
5
Grafická úprava
Kvalita papíru
Rozsah stran
Cena novin
Množství inzerce
Členění na rubriky
Celková přehlednost časopisu
Čitelnost písma
Výběr a kvalita fotografií

Je něco, co byste na novinách rádi změnili?

500

Jakou problematikou se denně zabýváte?

500

Co Vás ve svém oboru zajímá nejvíce?

500

Čeho byste rádi viděli v ZN více?

(max. 3 odpovědi)

Na jaké pozici ve zdravotnictví nebo sociální péči pracujete?

50

Obor:

500

Pohlaví

Věk

Kraj, ve kterém žijete (vyberte):

Druh pracoviště (vyberte):

50

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.