Analýza negatívnych prejavov správania sa na pracovisku

Milá respondentka, milý respondent,

som študent tretieho ročníka Fakulty Managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dovoľujem si Vás osloviť a zároveň poprosiť, aby ste venovali pár minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý využijem vo svojej záverečnej práci s názvom „Analýza negatívnych prejavov správania sa na pracovisku.“ Ubezpečujem Vás, že tento dotazník je anonymný a dobrovoľný. Výsledky výskumu budú použité výhradne pre potreby mojej záverečnej práce. Vopred Vám ďakujem za Váš čas, trpezlivosť a úprimné odpovede pri vyplňovaní tohto dotazníka.

S pozdravom,

Ján Bučko

email: (jan.bucko.601@gmail.com)

Mám 8 minút čas