Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s herpetickou infekciou

Vážený/ Vážená respondent / respondentka,

Volám sa Bc. Stančík Samuel. Som študentom magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch. Touto cestou Vás chcem poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na Vaše vedomosti a skúsenosti o pacientov s herpetickými infekciami, kde sa môžete stretnúť pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti na Vašom pracovisku. Dotazník, ktorý práce vypĺňate je anonymný, dobrovoľný a je súčasťou diplomovej práce s názvom Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s herpetickou infekciou. Zistené údaje budú použité len v empirickej časti diplomovej práci. Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujem.                                                                           

                                                   Bc. Stančík Samuel

Spustiť dotazník