Janka Sabová - PVP Lekárska sexuológia Zber údajov k diplomovej práci na tému: Vývoj sexuálneho života žien vo veku 18 až 45 rokov a možnosti jeho odbornej analýzy

Dobrý deň, milé dámy,


tento dotazník, bez ktorého nie je možné spracovať analytickú časť mojej diplomovej práce obsahuje 33 otázok - je úplne anonymný a pri zbere údajov nevyužíva emailovú adresu ani žiadne ďalšie osobné údaje respondenta.

Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o jeho pravdivé vyplnenie, pri niektorých otázkach je možné zvoliť viacero možností a nezaberie Vám viac ako 2 minúty.

ĎAKUJEM:-)

Spustiť dotazník