.

Enkät Timmar sömn/snittbetyg

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.(Alla svar är anonyma)

Säkrad
1

Hur länge sover du på nätterna(Snitt)

Välj ett eller flera svar
2

Vad är ditt snitt betyg

Välj ett eller flera svar