Evaluatie vakgroep breed overleg

Hallo collega,


Zoals besproken in het vorige Alrijne Breed overleg is de huidige manier van overleg voering nog niet geevalueerd. Sinds januari 2023 is Floor Heek de leidinggevende en zijn we opnieuw gestart met deze AB overleggen. Hier volgt nu een enquete om zicht te krijgen op hoe het nu verloopt en wat er eventueel aangepast kan worden. 

Enquête starten