.

Činnosti účtárny

Vážení kolegové, prosíme o několik minut vašeho času na vyplnění následujícího dotazníku. Cílem ankety je zjistit aktuální vytížení jednotlivých zaměstnanců účtárny po prodeji společnosti STRADA Group a zefektivnění některých procesů.

Zabezpečeno
Ekonomický úsek
1

Popište v bodech klíčové činnosti, které provádíte na denní bázi

Např.: "1. Zpracování bankovních výpisů, 2. Zpracování efektivity, 3. Příprava podkladů pro banky"
Ekonomický úsek
2

Napište činnosti, které považujete ve svojí práci za nejodpovědnější, nejzásadnější

Ekonomický úsek
3

Myslíte si, že dokážete plnohodnotně zastoupit některého ze svých kolegů v případě jeho delší nepřítomnosti?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Ekonomický úsek
4

Myslím si, že některý z kolegů mě dokáže plnohodnotně zastoupit v případě mé delší nepřítomnosti?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Ekonomický úsek
5

Ohodnoťte aktuální vytížení svojí pracovní kapacity v %

Ekonomický úsek
6

Změnili byste něco na složení své agendy?

Vyberte jednu odpověď
7

Navrhněte v několika bodech, jak byste svojí agendu upravili

Např. doplnili o... Ubrali o...
Ekonomický úsek
8

Jak celkově hodnotíte atmosféru ve svém kolektivu

9

Jak mě moje současná práce baví

10

Jak hodnotím plnění svých pracovních úkolů

Ekonomický úsek
11

Mám ke svojí práci dostatek kvalitních a včasných informací

12

Jak hodnotím podporu ze strany svých nadřízených

Petr
13

Jak hodnotím podporu ze strany svých nadřízených

Markéta
14

Mám dostatek kompetencí pro plnění svých pracovních úkolů

Ekonomický úsek
15

Pokud něco v dotazníku nezaznělo nebo nebylo přesné, tak rozepište

Ekonomický úsek

Děkuji za vyplnění dotazníku