Diplomová práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Cílem tohoto dotazníku je získat informace o využití kynologie v rámci složek Integrovaného záchranného systému ČR z praxe. Váš názor a zkušenosti jsou pro nás důležité, abychom mohli lépe pochopit současný stav a potenciál pro další rozvoj této oblasti. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut. Odpovědi budou použity anonymně a slouží výhradně pro výzkumné účely v rámci diplomové práce. Děkuji za váš čas a spolupráci.

Spustit dotazník teď