Spokojnosť zákazníkov v cestovnej kancelárií Koala Tours

Dobrý deň, moje meno je Nikola Baničová, som študentkou tretieho bakalárskeho ročníka v odbore manažment v turizme a hotelierstve na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a súčasťou mojej bakalárskej práce je uskutočniť dotazníkový prieskum vo vybraných cestovných kanceláriách. Chcela by som Vás touto formou požiadať o niekoľko minút vášho času na vyplnenie tohto dotazníka.

Spustiť dotazník