Powered by

Zruč nad Sázavou – město pro spokojený život

Zajímá Vás budoucnost našeho města?

Chcete ovlivnit, jak bude naše město vypadat za 10 let?

Zúčastněte se DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ!

Vážení občané,

obracíme se na vás s prosbou o aktivní účast při přípravě významného komplexního dokumentu pro naše město – Strategického plánu rozvoje Zruče nad Sázavou na léta 2021–2031. Prostřednictvím tohoto dotazníku máte možnost ovlivnit, jakým směrem se bude v příštích deseti letech ubírat koncepce rozvoje města, na co bychom měli upřít svoji pozornost a na jaké priority budeme vynakládat finanční prostředky. Strategické plánování je požadavkem dnešní doby. Kvalitní zpracování strategického plánu vyžaduje společné úsilí nejen odborníků a zástupců města, ale i zejména vás, široké veřejnosti, zájmových sdružení, městských organizací a firem, na něž bude mít tento dokument zásadní dopad. Jak jistě víte, investiční možnosti města jsou omezené. Se strategickým plánem bude mít naše město usnadněnou pozici při žádání o dotace, které zůstávají základním zdrojem financování velkých investičních projektů. Každá obec je jedinečná, a to zejména lidmi, kteří ji utvářejí. Je v našem zájmu realizovat rozvoj obce pro ně a především s nimi. V následujícím dotazníku se můžete vyjádřit ke všem hlavním oblastem života ve městě, posoudit dosavadní stav, přidat své připomínky a navrhnout konkrétní směry rozvoje, které mohou přispět ke spokojenému životu.

Vaše osobní názory a přání jsou pro nás velmi důležité.

Děkujeme za spolupráci!

Vaši zastupitelé

Vyplňování dotazníku:

Řiďte se pokyny u jednotlivých dotazů. Odpovězte prosím na co nejvíce dotazů. U každé otázky zakroužkujte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

Dotazník je určen pro osoby starší 15 let.

Dotazník je anonymní; nicméně větší vypovídající hodnotu pro nás mají neanonymní odpovědi, za které předem děkujeme. Město bude s informacemi v každém případě zacházet jako s informacemi důvěrnými a vyhodnocení dotazníku bude provádět externí subjekt.

Spustit dotazník