.

Świadomość rodziców dotycząca roli szczepień ochronnych w zapobieganiu chorób zakaźnych

Jestem studentką II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Zwracam się do Państwa z prośbą o poświęcenie chwili na wypełnienie anonimowej ankiety. Wszystkie dane otrzymane w kwestionariuszu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu opracowania pracy magisterskiej. Poniższa ankieta pełni rolę badawczą pracy magisterskiej pod tytułem " Świadomość rodziców dotycząca roli szczepień ochronnych w zapobieganiu chorób zakaźnych".

Z góry dziękuję za poświęcony czas!

Zabezpieczony
1

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Miejsce zamieszkania:

Wybierz jedną odpowiedź
4

Wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jaka jest Pana/Pani aktywność zawodowa?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jakie występują u Pana/Pani warunki socjalno-bytowe?

Wybierz jedną odpowiedź
7

7.Ile Pan/Pani posiadają dzieci ?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Stan cywilny :

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy Pan/Pani uważa, że szczepienia są potrzebne?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Według Pana/Pani:

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy zgadza się Pan/ Pani ze stwierdzeniem, że najskuteczniejszym sposobem ochrony dziecka przed chorobami zakaźnymi są szczepienia ochronne?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Według Pana/Pani głównym powodem rezygnacji rodziców do wykonania dziecku szczepień ochronnych jest?

Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
13

Jakie są główne powody wskazujące korzyść szczepień?

Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
14

Czy Pana/Pani dziecko jest szczepione zgodnie z PSO ( programem szczepień ochronnych) ?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy zrezygnował Pan/ Pani kiedykolwiek ze szczepień obowiązkowych dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Z jakiego powodu zrezygnował Pan /Pani z wizyty szczepiennej dziecka?

Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
17

Jaki jest Pana/Pani stosunek do szczepień zalecanych

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy i jaki był Pana/Pani powód z rezygnacji ze szczepień skojarzonych?

Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
19

Czy i jaki był powód ,że zdecydował się Pan/Pani na szczepionkę skojarzoną?

Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
20

Czy i na jaką szczepionkę zalecaną przez lekarza Pan/Pani się zdecydował?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
21

Czy szczepienia ochronne budzą w Panu/Pani jakiekolwiek obawy?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Skąd posiada Pan/Pani wiedze na temat szczepień ochronnych?

Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
23

Jaka posiada Pan/Pani według samooceny wiedzę na temat szczepień ochronnych?

Wybierz jedną odpowiedź
24

Czy spotkał się Pan/Pani z postawą ruchu antyszczepionkowego , czy popiera Pan/Pani ich postawę?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czy kiedykolwiek u Pana / Pani dziecka wystąpił odczyn poszczepienny? Jak tak to po jakiej szczepionce?

26

Jaki zaobserwował Pan/Pani odczyn poszczepienny u dziecka ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi