Manažment potravinového odpadu v sektore potravinárstva

Dobrý deň!

Ďakujem, že ste sa rozhodli zúčastniť tohto dotazníka. Vaše názory a skúsenosti nám pomôžu lepšie porozumieť problematike riadenia odpadu potravín v potravinárskom priemysle. Prosím, odpovedzte na otázky s čo najväčšou úprimnosťou.

Spustiť dotazník