.

Armoede Enquête

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Armoede
1

Wat is uw leeftijd?

2

Indien u in armoede leeft, wat zijn dan de gevolgen hiervan?

Geef aan welke gevolgen u ondervindt door het leven in armoede.
3

Speelt afkomst een rol in het opgroeien in armoede?

Geef uw mening of afkomst een rol speelt bij het opgroeien in armoede.
4

Leeft u in generatiearmoede?

Gelieve aan te geven of u denkt dat u leeft in generatiearmoede.
5

Op welke manier heeft armoede invloed op uw gezondheid?

Geef aan op welke manier armoede invloed heeft op uw gezondheid.
6

Hoe schat u uw kwaliteit van leven in?

Geef aan hoe tevreden u bent met uw huidige kwaliteit van leven.
7

Wat zijn mogelijke oplossingen om armoede te verminderen?

Geef uw suggesties over mogelijke oplossingen om armoede te verminderen.
8

Ervaart u sociale uitsluiting door armoede?

Geef aan of u sociale uitsluiting ervaart als gevolg van armoede.
9

Voelt u schaamte over uw financiële situatie?

Geef aan of u schaamte voelt over uw financiële situatie.
10

Heeft armoede invloed gehad op uw onderwijskansen?

Geef aan of armoede invloed heeft gehad op uw onderwijskansen.