Potřeby zaměstnanců vybraného úřadu státní správy/místní samosprávy pro slaďování profesního a rodinného života

Vážení a milí kolegové, dovolte mi vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který mi poslouží jako podklad pro zpracování praktické části mé bakalářské práce. Ta se zabývá potřebami zaměstnanců vybraného úřadu ke sladění profesního a rodinného života. Výstupem mé práce bude vyhodnocení současného stavu a požadovaných potřeb zaměstnanců ve vztahu k možnostem zaměstnavatele a zákonným normám. Předem Vám děkuji za ochotu a spolupráci a přeji příjemné jarní dny. Tereza Kohlová

Spustit dotazník teď