Äventyrens Ö 240531

Denna enkät är utformad för att samla in dina tankar och åsikter om vår senaste företagsaktivitet. ilka delar som var givande, och vilka områden som kan förbättras för framtida aktiviteter och event. 

Din feedback är viktig och kommer att hjälpa oss att skapa ännu bättre och mer givande upplevelser i framtiden.

Alla svar är anonyma.

Tack för att du tar dig tid att fylla i denna enkät!


3av10svar


Starta en Enkät Nu