PRIESKUM K BAKALÁRSKEJ PRÁCI

Dobrý deň, tento dotazník je určený pre ľudí čo prekonali COVID-19.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Cieľom tohto prieskumu je získať pohľad a skúsenosti verejnosti týkajúci sa užívania antibiotík pred a počas pandémie COVID-19. Vaša účasť je veľmi cenná a cením si vašu spoluprácu.


Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na praktické účely mojej práce. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu

Spustiť dotazník