.

Vážení respondenti, tento dotazník je súčasťou bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá šikanovaním ako sociálno-patologickým fenoménom v školskom prostredí. Dotazník je anonymný a vaše odpovede budú použité výhradne na vedecké účely. Prosíme vás, aby ste odpovedali pravdivo.

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Vek:

Vyberte jednu odpoveď
3

Trieda

Vyberte jednu odpoveď
4

Ako sa cítiš v škole?

Vyberte jednu odpoveď
5

Máš v triede kamarátov?

Vyberte jednu odpoveď
6

Stalo sa ti niekedy, že ťa niekto z triedy alebo školy obťažoval alebo urážal?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ak ťa niekto obťažoval alebo urážal, čo robili ostatní spolužiaci?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ako často sa stáva, že niekto iný v triede obťažuje alebo uráža spolužiakov?

Vyberte jednu odpoveď
9

Povedal(a) by si o tom učiteľovi alebo rodičom, ak by ťa niekto šikanoval?

Vyberte jednu odpoveď
10

Myslíš si, že učitelia vedia o tom, ak niekoho v triede šikanujú?

Vyberte jednu odpoveď
11

Ako by si reagoval(a), keby si videl(a), že niekoho iného šikanujú?

Vyberte jednu odpoveď
12

Myslíš si, že je dôležité hovoriť o šikanovaní s učiteľmi a rodičmi?

Vyberte jednu odpoveď
13

Máš nejaký nápad, ako by sme mohli v našej škole predchádzať šikanovaniu?

Ďakujeme za tvoje odpovede!