Senior bez nehod 2019

Dobrý den,

byli bychom vám velice vděčni, pokud byste mohli věnovat několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Od září 2018 do konce roku 2019 probíhá preventivní a osvětová kampaň s názvem „Senior bez nehod“.

Nosným pilířem kampaně je seriál cca 300 přednášek po celé ČR, včetně mediální kampaně (TV, radio, tisk, internet), jejímiž hlavními tvářemi jsou populární herečka Jaroslava Obermaierová a neméně populární herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Kampaň se mezi seniory 65+ setkala s nečekaně kladným ohlasem a věříme, že pomáhá k zvýšení jejich bezpečnosti v dopravním provozu a k lepší informovanosti o problematice seniorů jako řidičů, chodců, cyklistů a účastníků hromadné dopravy. Protože uvažujeme o pokračování kampaně i v dalších letech, rádi bychom znali váš názor.

Více se o našem projektu dozvíte na www.seniorbeznehod.cz

Pomozte nám, prosím, svými odpověďmi přispět ke zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.

Přeposílejte svým známým, rodičům, babičkám, dědečkům, tetičkám a strýcům!

Děkujeme!

PS Dotazník je zcela anonymní.

1 Jsem
Povinná odpověď

2 Je mi
Povinná odpověď

3 Jsem (můžete vybrat všechny možnosti, pokud jsou platné)
Povinná odpověď

4 Jsem si vědom toho, že s narůstajícím věkem mi přirozeně ubývá fyzická výkonnost a duševní schopnosti, rychlé reakce a orientace
Povinná odpověď

5 Pozoruji stejné příznaky přirozeného stárnutí i na svých vrstevnících
Povinná odpověď

6 Pouze pro řidiče: Snažím se být při řízení opatrný a jezdit bezpečně

7 Pouze pro řidiče: Raději se nechám odvézt, než abych řídil sám

8 Pouze pro řidiče: Chodím na pravidelné lékařské prohlídky

9 Pouze pro řidiče: Skončím s řízením, až mi bude

10 Jako CYKLISTA si uvědomuji, že jsem účastník silničního provozu a měl bych se orientovat v dopravních značeních a předpisech

11 Jako CHODEC si uvědomuji, že jsem účastník silničního provozu a měl bych se orientovat v dopravních značeních a předpisech

12 Přepravuji se nejčastěji
Povinná odpověď

13 Pokud se přepravuji, přemýšlím nad bezpečností
Povinná odpověď

14 Uvítám akce, přednášky a materiály pro seniory, které mě více seznámí s problematikou a riziky, které seniorům v dopravě hrozí
Povinná odpověď

15 Myslíte si, že jsou senioři dobře informováni o dopravní problematice?
Povinná odpověď

16 Prosím, stručně napište, co vám se vám v dopravě nejvíce líbí (např. řízení, cyklistika, chůze či cokoliv jiného)

Zbývá 1500 znaků

17 Co vám naopak nejvíce vadí?

Zbývá 1500 znaků

18 Myslíte si, že je dobré, aby se o problematice seniorů v dopravě dozvěděli i mladší generace?
Povinná odpověď

19 Jsou mladší účastníci dopravního provozu tolerantní k seniorům?
Povinná odpověď

20 Považujete kampaně za zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě za důležité?
Povinná odpověď

21 Kampaň Senior bez nehod znám
Povinná odpověď

22 Divadelní přednášku Senior bez nehod jsem navštívil/navštívila
Povinná odpověď

23 V případě, že jste navštívili divadelní přednášku, jak se vám líbila?

24 V případě, že jste navštívili divadelní přednášku, uvítali byste více:

25 Viděla/viděl jsem televizní kampaň Senior bez nehod
Povinná odpověď

26 V případě, že jste viděli TV kampaň, jak se vám líbila?

27 V případě, že znáte instruktážní brožury Senior bez nehod, jak je hodnotíte?

28 Pokud jste navštívili www stránky Senior bez nehod