Vplyv rodovej rovnosti na pracovný trh a kariérny postup sociologický výskum

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník