Depressie bij jongeren en cyberpesten


Beste allemaal


Wij zijn vier studenten Orthopedagogie met als afstudeerrichting toegepaste jeugdcriminologie aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Voor het vak 'grootstedelijke uitdagingen' hebben wij ervoor gekozen om ons te verdiepen in het thema depressie bij jongeren en de impact van sociale media, specifiek gericht op cyberpesten. Weet dat deze enquête volledig anoniem is.


We willen jullie alvast heel erg bedanken voor bijdrage aan onze opdracht.


Met vriendelijke groeten

Emma Moons, Laura Sarrazin, Cas Van Campe, en Caro Plas

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023