ZIB - Rapporteren binnen de afdeling

Beste deelnemer,

Dankjewel voor je interesse in het deelnemen aan de enquête omtrent de verslaglegging in het elektronisch dossier binnen onze afdeling. Momenteel is er geen methodiek die wij gebruiken voor het rapporteren. Het is mij opgevallen dat er onvolledige rapportages voorkomen. Ook heb ik opgemerkt dat er veel variatie is in lengte van de rapportages met hierin genoemde afkortingen en gegevens. Hierbij wil ik graag de SOEP-methodiek introduceren aan jullie.


Het is van groot belang voor het zorgproces, de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie op de werkvloer, dat de rapportages binnen onze afdeling consistent is.

Daarom wil ik graag inventariseren wat het kennisniveau is met betrekking tot rapporteren, zowel wat betreft de SOEP-methode als het gebruik van afkortingen en  benoeming van overbodige informatie binnen de afdeling.


Met de verzamelde gegevens zal ik onderzoeken hoe we samen kunnen zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en er op elkaar afgestemd wordt, zodat we een eenduidige rapportagemethode binnen de afdeling kunnen hanteren, conform de Richtlijnen Verpleegkundige Verslaglegging en overdracht.


Nogmaals bedankt voor je medewerking! Laten we samen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die we leveren!

Enquête starten