Dotazník k Týždňu slovenských knižníc 2015 - Knižničné hliadky

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Názov a sídlo knižnice
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

V prípade, že sa Vaša knižnica zapojila do projektu Knižničných hliadok:

Koľko ľudí ste pristihli pri čítaní?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Dávala Vaša knižnica pristihnutým pri čítaní možnosť bezplatnej registrácie do knižnice?
Povinná odpoveď