.

Dotazník informovanosti

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak se cítíte být informováni?

Vyznačte, ke které hodnotě se přikláníte
0
nejsem vůbec informován
jsem plně informován
0
Levá
Pravá