.

Dotazník ohľadom ochorenia Epilepsie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Dotazník ohľadom ochorenia epilepsie
1

Aký je váš vek?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké pohlavie ste?

Vyberte jednu odpoveď
3

Máte niekoho v rodine kto trpí týmto ochorením? (epilepsiou)

Vyberte jednu možnosť.
4

Myslíte si, že epilepsia zasahuje do normálneho života?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ste liečený na epilepsiu?

Vyberte jednu odpoveď
6

Kedy Vám bolo diagnostikované toto ochorenie?

Vyberte jednu odpoveď
7

Koľkokrát sa u vás za posledný mesiac vyskytol epileptický záchvat?

Vyberte jednu odpoveď
8

Zúčastňujete sa pravidelne kontrolných vyšetrení u svojho lekára?

Vyberte jednu odpoveď
9

Beriete lieky proti epilepsii pravidelne, tak ako Vám určil Váš lekár?

Vyberte jednu odpoveď
10

Čo Vám vyvoláva epileptický záchvat?

Vyberte jednu odpoveď