.

Dotazník o kofeinu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Kofein
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu možnost.
2

Jaký je váš věk?

Zadejte svůj věk v celých letech.
3

Od kolika let konzumujete kofein?

4

Které výrobky s obsahem kofeinu konzumujete častěji než 1x za týden?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jak vnímáte svou úroveň závislosti na kofeinu?

Hodnoťte na stupnici od 1 (minimální závislost) do 10 (maximální závislost).
6

Preferujete kávu nebo čaj?

Vyberte jednu možnost.
7

Za jakým účelem kofein konzumujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Kolik jste ochotni měsíčně utratit za výrobky s obsahem kofeinu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Snažili jste se někdy kofein omezit?

Vyberte jednu nebo více odpovědí