Zorg & Wonen

Geachte Heer/Mevrouw,

Fijn dat u wil meewerken aan deze enquête over wonen & zorg voor de toekomstige ouderen in de provincie Groningen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de omgeving van zorg en welzijn. Het doorbrengen van de oude dag gebeurt niet meer in een verzorg of verpleeghuis. Tegenwoordige willen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het beleid van de overheid is daar ook op gericht.

Met deze enquête probeer ik inzicht te krijgen in welke mate jonge ouderen anticiperen op de situatie als thuis wonen niet meer gaat. Wat zijn uw wensen en behoefte? En waar moet een nieuwe woonsituatie aan voldoen?

Houden de betreffende overheden, zoals gemeente, provincie, woningcorporatie en andere betrokkenen in de provincie Groningen voldoende rekening met de wensen van ouderen?

Met deze enquête hoop inzicht te krijgen in deze vragen.

Het invullen kost slechts 5 tot 10 minuten en is volledig anoniem.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Hélène Middelbrink

Management in de Zorg

Stagiair ZIF afstudeerstage

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023