Powered by

Vragenlijst onderwijsprofessionals: Welke jongere is (g)een lezer?

Het ITTA, Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit voeren een onderzoek uit naar het stimuleren van lezen in het (v)mbo. Aan de hand van een vragenlijst willen we de ervaringen van verschillende professionals die werkzaam zijn in het onderwijs inventariseren. We richten ons op docenten, leesspecialisten, orthopedagogen en schoolpsychologen et cetera. Wat werkt volgens u wel en wat werkt niet op het gebied van het stimuleren van lezen bij jongeren? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023