LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Hoe wordt uw woning over 10 jaar verwarmd? Denk mee over alternatieve warmte voor Overhees!

Enquête beëindigd.

Wilt u meebepalen hoe woningen in Overhees over 10 jaar worden verwarmd? Doe dan mee met deze enquête. Onder de deelnemers worden Knollenbollen verloot ter waarde van 1x €50 en 10x €10, te besteden bij Soester winkels.

Studenten van de studie Global Sustainability Science van de Universiteit Utrecht onderzoeken in opdracht van Soester Energie welke alternatieve warmtebronnen mogelijk zijn voor woningen in Overhees. Met deze enquête komen we er graag achter hoe u de toekomst ziet en wat u drijft om wel of geen stappen te zetten naar verduurzaming.

In het klimaatakoord is afgesproken dat er in 2050 7 miljoen woningen van het aardgas af moeten. Er moet flink wat gebeuren. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. Wat vinden de bewoners van Overhees haalbare opties om hun huis duurzaam te verwarmen? Deze enquête is bedoeld om een beeld te krijgen van Overhees en haar inwoners, en de mogelijkheden om de huizen in Overhees duurzaam te verwarmen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

Soester Energie (www.soesterenergie.nl) verloot 11 Knollenbollen onder de deelnemers aan de enquête met een waarde van 1x €50 en 10x €10. Als u kans wilt maken op een Knollenbon kunt uw uw email achterlaten aan het eind van de enquête. Daarnaast kunt u ook aangeven of u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van het project.

We zijn geïnteresseerd naar de mening van de bewoners van Overhees. Wij moedigen u aan om deze enquête met andere inwoners van Overhees te delen zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van de lokale meningen. De enquête duurt ongeveer 10 minuten en is geheel anoniem. De gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek en niet voor andere doeleinden.

Bent u een bewoner van Overhees?
Vereist antwoord

In het eerste deel zouden we graag te weten willen komen hoe bekend u bent met duurzaamheid in het algemeen.

Met welke van de onderstaande zaken bent u bekend? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Welke warmtesystemen zijn voor u bekend? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

In welke mate heeft u een beeld van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid/energietransitie? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

In dit deel zouden wij graag inzicht willen krijgen in de verwachtingen die u heeft over het verduurzamen van Overhees.

Wat zijn volgens u de belangrijkste partijen die in de toekomst voor een duurzame warmtevoorziening gaan zorgen in Overhees? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Wat verwacht u vooral van de gemeente op het gebied van duurzaamheid? Denk aan het opwekken van duurzame elektriciteit, de overstap naar een duurzame warmtebron, hergebruik van grondstoffen, verspilling tegengaat etc. Ik verwacht dat de gemeente.... Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Volgens het Klimaatakkoord zullen woningen in 2050 niet meer met aardgas verwarmd worden en zijn er dus alternatieven nodig. In dit deel willen we uw mening vragen over het wel of niet deelnemen in het proces om van het gas af te gaan.

Ik vind het belangrijk om betrokken te worden bij de ontwikkelingen in Overhees om over te stappen op duurzame warmte.
Vereist antwoord

Waarom zou u betrokken willen worden bij de ontwikkelingen in Overhees om over te stappen op duurzame warmte? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Op welke manier wilt u betrokken worden bij de maatregelen van de gemeente om uw wijk aardgasvrij te maken? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Hoe zou u bij willen dragen aan de warmtetransitie in Overhees?
Vereist antwoord

Wat zou voor u een reden zijn om niet van het gas af te gaan? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

In dit deel zouden we u graag wat informatie willen vragen om een beter beeld te krijgen van de mensen die Overhees wonen.

Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning?
Vereist antwoord

In hoeverre bent u bereid om te investeren in isolatie om uw huis (verder) te verduurzamen? Meerder antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Wat is uw postcode?

In wat voor soort woning woont u?
Vereist antwoord

Welk energielabel heeft uw woning?
Vereist antwoord

Hoe belangrijk vindt u het om een duurzaam energielabel te hebben (label B of hoger)?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw hoogst behaalde diploma?
Vereist antwoord

Hoeveel jaren woont u in Overhees?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoe hecht is de wijk Overhees volgens u? Meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de bewoners van Overhees. Zou u het interessant vinden om de informatie sessie met Utrecht Universiteit en de gemeente online bij te wonen en/of verdere informatie te ontvangen? Hierbij maakt u kans op de Knollenbollen!
Vereist antwoord

Heeft u nog overige vragen en/of opmerkingen?

250 tekens resterend

Heel erg bedankt voor het invullen van deze enquête.