Powered by

Investičný dotazník

Vážení respondenti, 

Venujte prosím 5 minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. 

Rád by som Vám venoval túto poznámku o význame zodpovedného prístupu k investovaniu. Investovanie je neoddeliteľne spojené s rôznymi rizikami, ako je napríklad kolísanie cien na trhu, a preto je dôležité si byť vedomý možných strát. Odporúčame Vám investovať sumu, ktorú ste ochotní či schopní stratiť, a zároveň starostlivo zvažovať Vaše investičné rozhodnutia. Vzhľadom na individuálne finančné ciele a situáciu je dôležité, aby každý investor konal s primeranou opatrnosťou a informovanosťou. Investor môže touto metódou minimalizovať svoje straty a dosiahnuť dlhodobo udržateľné výsledky a zabezpečiť pasívny príjem v budúcnosti.

Pasívny príjem je charakterizovaný tým, že si vyžaduje relatívne malé alebo žiadne úsilie na udržanie a generuje pravidelné príjmy bez potreby aktívnej každodennej práce. Pasívny príjem môže byť kľúčovým prvkom finančnej nezávislosti a umožňuje jednotlivcom mať väčšiu slobodu a flexibilitu vo svojom živote.

Tento dotazník je anonymný a vaše odpovede budú zachované dôverne a budú použité výhradne na účely výskumu a analýzy, a nebudú zdieľané s tretími stranami.

Spustiť dotazník