.

Homofobie u mužů x žen

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o vyplnění mého krátkého dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik je vám let ?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je Vaše pohlaví ?

Vyberte jednu odpověď
3

Jste obeznámeni s pojmem homofobie ?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaký je Váš osobní postoj k homosexualitě ?

5

Souhlasíte s tvrzením, že některé pohlaví může být více nakloněné k homofobním postojům ?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud ano, které ?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud ano, máte nějakou teorii proč tomu tak je ?