Rekreace a volný čas v obci Mochtín

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Kinská a píši diplomovou práci na téma Pracovní a životní podmínky venkovského obyvatelstva v průběhu 20. století do současnosti

Cílem této práce je porovnat pracovní a životní podmínky v minulosti a v současnosti v obci Mochtín. Výsledky výzkumu budou prezentovány v diplomové práci a shrnuty v závěrečné zprávě. Získané poznatky budou využity pro formulaci doporučení, jak zlepšit životní podmínky a podpořit udržitelný rozvoj obce. Výstupy výzkumu mohou sloužit jako podklad pro tvorbu strategických a rozvojových dokumentů obce a pro informování široké veřejnosti o situaci v Mochtíně.


Prosím Vás proto, abyste věnovali svůj čas a vyplnili těchto pár otázek. Odpovídejte prosím dle vašeho uvážení. Otázky nejsou povinné k vyplnění, proto pokud nebudete chtít, nemusíte na danou otázku odpovědět (např. pokud nemáte potřebné informace atp.). 


Etické aspekty výzkumu:

Všichni účastníci výzkumu budou předem informováni o jeho cílech, průběhu a využití výsledků. Bude zajištěna dobrovolnost a anonymita účasti. Zvláštní pozornost bude věnována ochraně soukromí a osobních údajů v souladu s platnou legislativou.


PŘEDEM MOC DĚKUJI ZA VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK

Spustit dotazník teď