.

Látkové a nelátkové závislosti

Dotazník pro žáky 1.stupně ZŠ

Vážení žáci, vážené žákyně,

obracím se na vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro Diplomovou práci na téma „Novodobé látkové a nelátkové závislosti u žáků na 1. stupni základní školy“. Dovoluji si vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní (tajná).

Tento dotazník byl vytvořen kombinací dvou již existujících dotazníků. Část o látkových závislostech byla vytvořena panem primářem MUDr. Karlem Nešporem, CSc. Druhá část o nelátkových závislostech byla převzata a poupravena z diplomové práce s názvem ZÁVISLOST NA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU, vytvořila ho Bc. Petra Niniczková. Oba dotazníky jsou volně dostupné na internetu.

 

Předem děkuji za spolupráci. Studentka Učitelství pro 1. stupeň PDF UP v Olomouci.

Zabezpečeno
1

Věk:

2

Třída:

Vyberte jednu odpověď
3

Škola:

Zde napiš jméno školy, do které chodíš:
4

Pocházím z:

Vyberte jednu odpověď
5

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
6

1. Vyzkoušel/a jsi někdy alkohol nebo drogy?

Vyberte jednu z odpovědí
7

2. Pije některý z tvých přátel pravidelně alkohol nebo bere drogy?

Vyberte jednu odpověď
8

3. Cítil (cítila) jsi někdy silné přání nebo touhu po alkoholu, jiných drogách nebo hazardní hře?

Vyberte jednu odpověď
9

4. Měl (měla) jsi někdy pocit, že jsi na alkoholu, drogách nebo hazardní hře závislý (závislá)?

Vyberte jednu odpověď
10

5. Někdy, že jsi pod vlivem alkoholu nebo drog něco nedodržel (nedodržela), např. byl (byla) jsi v noci přes zákaz mimo domov nebo porušil (porušila) zákon?

Vyberte jednu odpověď
11

6.Měl (měla) jsi někdy úraz pod vlivem alkoholu či drog?

Vyberte jednu odpověď
12

7.Ublížil (ublížila) jsi někdy někomu (i nechtěně) pod vlivem drog nebo alkoholu?

Vyberte jednu odpověď
13

8. Měl (měla) jsi někdy odvykací potíže (absťák) po vysazení alkoholu nebo drog?

Vyberte jednu odpověď
14

9. Stalo se ti, že sis později nepamatoval (nepamatovala), co jsi dělal (dělala) pod vlivem alkoholu?

Vyberte jednu odpověď
15

10. Chlubil (chlubila) ses nebo ses předváděl (převáděla), kolik alkoholu vydržíš?

Vyberte jednu odpověď
16

11. Nepít alkohol, nebrat drogy a hazardně nehrát je pro tebe snadné?

Vyberte jednu odpověď
17

Jak často jsi měl (měla) během posledních 30 dnů některou z následujících látek? Zaškrtni příslušné políčko.

Alkohol včetně piva
18

Tabák (žvýkací, cigarety...)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
19

Marihuana

Vyberte jednu nebo více odpovědí
20

Tlumivé látky a léky na spaní

Vyberte jednu nebo více odpovědí
21

Léky proti bolestem

Vyberte jednu nebo více odpovědí
22

Těkavé látky (čichání)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
23

Hazardní hra (automaty, karty o peníze, sázky apod.)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
24

KOLIK ČASU TRAVÍŠ DENNĚ NA INTERNETU (v min)?

Vyberte jednu odpověď
25

KOLIK ČASU TRÁVÍŠ DENNĚ HRANÍM ONLINE HER (v min)?

Vyberte jednu odpověď
26

JAK DLOUHO BYS DOKÁZAL/A BÝT BEZ INTERNETU?

Vyberte jednu odpověď
27

LHAL/A JSI NĚKDY RODIČŮM, ABYS MOHL/A ZŮSTAT DÉLE ONLINE?

Vyberte jednu odpověď
28

JAK ČASTO ZANEDBÁVÁŠ SVÉ ŠKOLNÍ POVINNOSTI Z DŮVODU TRÁVENÍ ČASU NA INTERNETU?

Vyberte jednu odpověď
29

JAK ČASTO TAJÍŠ, ŽE JSI NA INTERNETU?

Vyberte jednu odpověď
30

JAK ČASTO SE ZLOBÍŠ NEBO JSI NERVÓZNÍ, KDYŽ TĚ NĚKDO RUŠÍ, KDYŽ JSI ONLINE?

Vyberte jednu odpověď
31

JAK ČASTO SE SNAŽÍŠ OMEZIT ČAS STRÁVENÝ NA INTERNETU A NEUSPĚJEŠ?

Vyberte jednu odpověď