Ankieta dla kibiców piłki nożnej

Od ilu lat jest Pan/Pani kibicem piłki nożnej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak często chodzi Pan/Pani na mecze swojej drużyny?
Wymagana odpowiedź

Do której grupy kibiców mógłby się Pan/Pani zaliczyć?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób angażuje się Pan/Pani w promowanie swojego klubu?
Wymagana odpowiedź

Możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi

Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej identyfikacji z klubem?
Wymagana odpowiedź

Czy angażuje się Pan/Pani w akcje charytatywne organizowane przez kibiców swojego klubu?
Wymagana odpowiedź

Czy nosi Pan/Pani barwy klubowe na co dzień
Wymagana odpowiedź

Jakie wartości jako kibica są dla Pana/Pani ważne?
Wymagana odpowiedź

Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Czym dla Pana/Pani jest agresja stadionowa?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak często słyszy Pan/Pani o zachowaniach agresywnych na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

W jakim przedziale zazwyczaj są osoby zachowujące się agresywnie na stadionach piłkarskich
Wymagana odpowiedź

Czy Pana zdaniem agresja stadionowa wynika z miłości do klubu?
Wymagana odpowiedź

Jakie według Pana/Pani są najczęstsze przyczyny agresji stadionowej?
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie tak
Tak
Trudno powiedzieć
nie
zdecydowanie nie
spożywanie alkoholu na stadionach piłkarskich
stosowanie środków odurzających w czasie meczu
złe wychowanie
chęć zaimponowania innym
wydarzenia na boisku, decyzje sędziego
silna identyfikacja z klubem
prowokujące zachowania kibiców drużyny przeciwnej
obecność służb porządkowych

Jakie są według Pana/Pani konsekwencje agresji stadionowej?
Wymagana odpowiedź

Możliwość wyboru maksymalnie 4 odpowiedzi

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, że widowiska sportowe są ciekawsze dzięki agresywnym zachowaniom kibiców?
Wymagana odpowiedź

Jak postrzega Pan/Pani zjawisko chuligaństwa na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

Które z zachowań chuligańskich Pan/Pani akceptuje?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem media mają wpływ na obraz kibiców piłki nożnej?
Wymagana odpowiedź

Jak wygląda Pana/Pani zachowanie podczas meczu?
Wymagana odpowiedź

Jak wygląda Pana/Pani zachowanie po meczu?
Wymagana odpowiedź

23. W jakich Pana/Pani zdaniem miejscach najczęściej dochodzi to bójek związanych z meczami
Wymagana odpowiedź

Czy utrzymuje Pan/Pani kontakty niezwiązane ze sportem z kibicami innych klubów?
Wymagana odpowiedź

Jak traktuje Pan/Pani kibiców przeciwnej drużyny?
Wymagana odpowiedź

Jak często był Pan/Pani świadkiem agresji stadionowej?
Wymagana odpowiedź

27. Jakiego rodzaju zachowania agresywne najczęściej można spotkać na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

Możliwość wyboru maksymalnie 4 odpowiedzi

Jak zachowuje się Pan/Pani będąc świadkiem zachowań agresywnych ?
Wymagana odpowiedź

Czy dopuścił się Pan/Pani kiedyś zachowań chuligańskich na stadionie piłkarskim?
Wymagana odpowiedź

Jakiego rodzaju było to zachowanie?

Możliwość wyboru maksymalnie 4 odpowiedzi

Jak często zdarzyło się Panu/Pani zachowywać w sposób chuligański?

Jaki był powód Pana/Pani chuligańskiego zachowania?

Pozostało 250 znaków

Czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w tzw. „ustawkach”?
Wymagana odpowiedź

Co skłoniło Pana/Panią do udziału w „ustawce”?

Możliwość wyboru maksymalnie 4 odpowiedzi

Jak często był pan ofiarą agresji na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

Jak często był Pan/Pani ofiarą agresji ze strony kibiców poza stadionem piłkarskim?
Wymagana odpowiedź

Z czyjej strony doświadczył Pan/Pani agresji?

Czy był Pan/Pani karany za udział w zamieszkach na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

Jakie według Pana/Pani grożą kary dla pseudokibiców?
Wymagana odpowiedź

Możliwość wyboru maksymalnie 4 odpowiedzi

Czy uważa Pan/Pani, że kary za chuligaństwo stadionowe powinny być surowsze ?
Wymagana odpowiedź

Jakie są Pana/Pani zdaniem najskuteczniejsze metody walki z chuligaństwem stadionowym ?
Wymagana odpowiedź

Możliwość wyboru maksymalnie 4 odpwiedzi

Czy Pana/Pani zdaniem stadiony piłkarskie są odpowiednio zabezpieczone przed chuliganami?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani że zamykanie stadionów dla publiczności rozwiąże problem agresji stadionowej ?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem obecność służb porządkowych i policji wpływa na bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich?
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Ile ma Pan/Pani lat?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Skąd Pan/Pani pochodzi
Wymagana odpowiedź

Jakie ma Pan/Pani wykształcenie?
Wymagana odpowiedź

Jaki jest Pana/Pani stan zatrudnienia?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację materialną?
Wymagana odpowiedź

Jaki jest Pana/Pani stosunek do religii?
Wymagana odpowiedź

Jakie wartości są dla Pana/Pani najważniejsze?
Wymagana odpowiedź

Proszę wybrać cztery najważniejsze wartości

Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?
Wymagana odpowiedź