Ocena częstości zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych wśród pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Szanowni Państwo!

Jeastem studentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo . Niniejsza ankieta jest częścią mojej pracy magisterskiej. Ankieta ta posłuży mi do zebrania informacji odnośnie częstości przestrajania zasad profilaktyki wśród pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Udział w ankiecie jest dobrowolny i całkowicie anonimowy. Wyniki badan wykorzystane będą wyłącznie w celach naukowych. 

Rozpocznij ankietę teraz