Powered by

Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 roku

Szanowni Państwo,

ostatnim etapem prac nad nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 roku jest ewaluacja ex-ante projektu dokumentu.

Jej celem jest ocena, czy zaproponowane cele i działania odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom i umożliwiają realizację przyjętej wizji.

Ewaluację przeprowadza się w trzech obszarach: trafności, przewidywanej skuteczności oraz efektywności.

Niniejsza ankieta pozwoli nam poznać Państwa opinie na temat projektu w kontekście powyższych aspektów.

Na tej podstawie możliwe będzie nadanie Strategii ostatecznego kształtu przed przyjęciem jej przez Radę Powiatu.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut. Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023