Dotazník pro rodiče 2023/24

Vážení zákonní zástupci,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, pomůže nám zjistit Vaše názory a potřeby. Souhrnné výsledky z dotazníkového šetření použijeme ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání v naší MŠ. Dotazníkové šetření bude k dispozici do 28.2.2024.

Spustit dotazník teď