Adaptačný proces zamestnancov

Prosím vás o vyplnenie dotazníka. Vyplnením tohto dotazníka mi pomôžete dospieť k záverom práce. Za vyplnenie vopred ďakujem. 

Spustiť dotazník