Ankieta do pracy dyplomowej - BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Szanowny Respondencie,

Jestem studentką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zwracam się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Jest ona skierowana do pracowników zatrudnionych na stanowiskach ŚLUSARZ, SPAWACZ, MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH. Badanie dotyczy kwestii BHP – świadomość występujących zagrożeń oraz stosowane środki ochrony. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w pracy dyplomowej i będą przedstawione w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia i z góry dziękuję za pomoc oraz poświęcony czas ;)

Płeć:

Wiek:

Pozostało 100 znaków

Staż pracy na stanowisku ślusarza, spawacza lub montera konstrukcji stalowych:

Pozostało 250 znaków

Jaką metodę lub metody spawania stosujesz w codziennej pracy?

Czy Twoim zdaniem na stanowisku pracy ślusarza, spawacza lub montera konstrukcji stalowych występują szczególne zagrożenia/czynniki szkodliwe/niebezpieczne?

Oceń, które z wymienionych czynników stanowią NAJWIĘKSZE zagrożenie i/lub są NAJBARDZIEJ uciążliwe w codziennej pracy, a które NIE?

---liczba 1 = dany czynnik NIE WYSTĘPUJE na stanowisku pracy--- ---liczba 2 = MINIMALNE zagrożenie i/lub uciążliwość--- ---liczba 3 = MAŁE zagrożenie i/lub uciążliwość--- ---liczba 4 = ŚREDNIE zagrożenie lub uciążliwość--- ---liczba 5 = DUŻE zagrożenie lub uciążliwość--- ---liczba 6 = BARDZO DUŻE zagrożenie lub uciążliwość---

1 BRAK
2 MINIMALNE
3 MAŁE
4 ŚREDNIE
5 DUŻE
6 BARDZO DUŻE
hałas
wibracje, drgania
pole elektrostatyczne
promieniowanie (np. podczerwone, ultrafioletowe UV, laserowe itp.)
zagrożenia związane z prądem elektrycznym
pyły i gazy spawalnicze
poruszające się maszyny i ruchome elementy maszyn
kontakt z ostrymi, szorstkimi, gorącymi krawędziami i powierzchniami
uderzenie przez spadające przedmioty
upadek spowodowany śliską lub nierówną powierzchnią
praca na wysokości (powyżej 1,0 m)
odpryski, odłamki spawanych lub obrabianych elementów, w tym odpryski gorącego metalu
zagrożenie pożarowe (spowodowane np. otwartym płomieniem, rozgrzanymi powierzchniami, powstającymi iskrami itp.)
zagrożenie wybuchowe (spowodowane np. mieszaninami wybuchowymi, używaniem materiałów zapalnych itp.)
nieodpowiedni mikroklimat środowiska pracy (np. zbyt wysoka/niska temperatura, duże zanieczyszczenie powietrza, praca na zewnątrz itp.)
nieodpowiednie oświetlenie stanowiska pracy
kontakt z czynnikami chemicznymi (np. rozpuszczalnikami, smarami, olejami, tlenkami azotu, węgla, metalami ciężkimi itp.)
monotonia pracy
długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała
jednostronne obciążenie ciała np. dużym ciężarem
nadmierny wysiłek fizyczny
nadmierny wysiłek intelektualny
obciążenie psychiczne
stres

Jakie środki ochrony zbiorowej stosowane są w Twoim zakładzie pracy?

Czy stosujesz środki ochrony indywidualnej?

Jaki SPRZĘT OCHRONY GŁOWY stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inne niż wymienione", podaj jakie?

Pozostało 250 znaków

Jakie ŚRODKI OCHRONY TWARZY I OCZU stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inne niż wymienione", podaj jakie?

Pozostało 250 znaków

Jaki SPRZĘT OCHRONY SŁUCHU stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inne niż wymienione", podaj jakie?

Pozostało 250 znaków

Jaki SPRZĘT OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inne niż wymienione", podaj jakie?

Pozostało 250 znaków

Jakie ŚRODKI OCHRONY KOŃCZYN GÓRNYCH stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inne niż wymienione", podaj jakie?

Pozostało 250 znaków

Jakie ŚRODKI OCHRONY KOŃCZYN DOLNYCH stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inne niż wymienione", podaj jakie?

Pozostało 250 znaków

Jaką ODZIEŻ stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inną niż wymienione", podaj jaką?

Pozostało 250 znaków

Jaki SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI stosujesz w codziennej pracy?

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś: "inny niż wymieniony", podaj jaki?

Pozostało 250 znaków

Czy uważasz, że stosowane przez Ciebie środki ochrony indywidualnej są wystarczające?

Jeśli NIE, to w co Twoim zdaniem należałoby wyposażyć pracownika, aby poprawić stan bezpieczeństwa?

Pozostało 1500 znaków

Czy uważasz swoją pracę za bezpieczną?