Powered by

Ankieta konsultacyjna granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Białegostoku

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat wyznaczonych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa. Po więcej informacji dotyczących opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białystok na lata 2024-2034" zapraszamy na stronę internetową https://www.bialystok.pl (zakładki - Dla mieszkańców - Więcej - Rewitalizacja).Na zlecenie Miasta Białegostoku realizatorem badania jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR). W przypadku pojawienia się pytań dotyczących zagadnień technicznych wypełniania niniejszej ankiety prosimy kontakt z Violettą Drabik-Franiewską: e-mail: vdrabik-franiewska@irmir.pl, tel. kontaktowy: 604 603 304.

Rozpocznij ankietę teraz