.

Enquete ouderbetrokkenheid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquête ouderbetrokkenheid in de taalklas.

Beste ouder,

Deze enquête is onderdeel van mijn scriptieonderzoek, waarin ik onderzoek doe naar de ouderbetrokkenheid in de taalklas. Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders actief meedoen met wat er op school gebeurt.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5-10 minuten. Alle antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Er zijn geen goede of foute antwoorden; uw eerlijke mening is wat telt.

De eerste 7 vragen gaan over de school in het algemeen, de laatste vragen zullen specifiek over de taalklas gaan. 

Als u vragen heeft over deze enquête of mijn onderzoek, kunt u contact met mij opnemen via amira.ali2000@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Amira Ali

1

Ik voel me over het algemeen goed geïnformeerd over de voortgang van mijn kind op school.

Kies één of meer antwoorden
2

Ik ben betrokken bij de school.

Kies één of meer antwoorden
3

Zijn er specifieke redenen waarom u minder betrokken bent bij de school?

Kies één antwoord
4

Leg uit

Zijn er specifieke redenen waarom u minder betrokken bent bij de school?
5

Ik denk dat de school de ouderbetrokkenheid kan verbeteren.

Kies één antwoord
6

Leg uit

Ik denk dat de school de ouderbetrokkenheid kan verbeteren:
7

Ik ben op de hoogte van de verschillende manieren waarop ik ondersteund kan worden om meer betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn kind.

Kies één of meer antwoorden
8

Sinds welk schooljaar zit uw kind bij de taalklas?

Kies één antwoord
9

Ik ben tevreden over mijn betrokkenheid bij de taalklas.

Kies 1 antwoord
10

Zou u graag zien dat de communicatie tussen school en thuis wordt verbeterd om de prestaties van uw kind te ondersteunen in de taalklas?

Kies één of meer antwoorden
11

Leg uit

Zou u graag zien dat de communicatie tussen school en thuis wordt verbeterd om de prestaties van uw kind te ondersteunen in de taalklas?
12

Ik merk verbeteringen in de taalvaardigheid van mijn kind sinds het bijwonen van de taalklas.

Kies één of meer antwoorden
13

Mijn kind heeft nog extra ondersteuning nodig buiten de taalklas om de Nederlandse taal beter te beheersen.

Kies één of meer antwoorden
14

Ik voel me voldoende geïnformeerd over de activiteiten en vorderingen van mijn kind in de taalklas.

Kies één of meer antwoorden
15

Ik zou geïnteresseerd zijn in ouderbijeenkomsten specifiek gericht op het ondersteunen van mijn kind in de taalklas.

Kies één of meer antwoorden
16

Ik ben van plan om deel te nemen aan evenementen of activiteiten georganiseerd door de taalklas om de betrokkenheid van ouders te vergroten.

Kies één of meer antwoorden
17

Heeft u ideeën om de ouderbetrokkenheid te vergroten in de taalklas?

Kies één of meer antwoorden
18

Leg uit

Heeft u ideeën om de ouderbetrokkenheid te vergroten in de taalklas?
19

Hoe tevreden bent u over de taalklas?

Dit is de einde van de enquête. Bedankt voor het invullen van deze enquête. Ik waardeer uw tijd en feedback enorm!