.

Osobnosť manažéra a komunikácia

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako by ste opísali váš komunikačný štýl?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Ako často využívate spätnú väzbu vo svojej komunikácii s tímom?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Ako zvládate konfliktné situácie v tíme?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Aký je váš preferovaný spôsob komunikácie s tímom?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Ako motivujete svoj tím?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Ako často organizujete stretnutia so svojím tímom?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Ako by ste opísali vašu schopnosť aktívneho počúvania?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Ako by ste reagovali na kritiku od svojho tímu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

Ako by ste opísali vašu schopnosť riešiť problémy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Ako by ste hodnotili svoju schopnosť delegovať úlohy?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí