.

Pohádková stezka Bystřice nad Pernštejnem

Dobrý den, odpovězte prosím na pět následujících otázek. Děkujeme.

Zabezpečeno
1

Zadejte velikost vaší skupiny:

Vyberte jednu odpověď
2

2. Jakou vzdálenost jste k nám urazili?

Vyberte jednu odpověď