.

Podejmowanie decyzji ryzykownych

Jesteśmy studentkami I roku Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety dotyczącej podejmowania ryzyka w ujęciu zysku i straty. 

Zabezpieczony
1

Ile ma Pani/Pan lat ?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak często podejmuje Pani/Pan ryzykowne decyzje w swoim codziennym życiu?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak oceniłaby/oceniłby Pani/Pan swoją skłonność do podejmowania ryzyka w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „bardzo niechętnie”, a 5 „bardzo chętnie”?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani/Pan do wyboru 2 opcje. Którą Pani/Pan wybierze?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani/Pan do wyboru 2 opcje. Którą Pani/Pan wybierze?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jak Pani/Pan uważa, jak daleko jest z Krakowa do Szczecina?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani/Pan do wyboru 2 opcje. Którą Pani/Pan wybierze?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani/Pan do wyboru 2 opcje. Którą Pani/Pan wybierze?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Proszę sobie wyobrazić, że ma Pani/Pan możliwość zakupienia polisy ubezpieczeniowej. Którą opcje Pani/Pan wybierze?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Ile odcinków telenoweli ,,Moda na Sukces" zostało wyemitowane w Polsce?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Jak często rozważa Pani/Pan długoterminowe konsekwencje swoich decyzji?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Który wybór wywołałby u Pani/Pana większe zmartwienie?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Która wiadomość wywołałaby u Pani/Pana większe zadowolenie ?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy uważa Pani/Pan, że Pani/Pan podejście do podejmowania decyzji zmienia się w zależności od tego, czy jest to kwestia potencjalnego zysku czy straty?

Wybierz jedną odpowiedź

Dziękujemy za uzupełnienie ankiety !