.

Enkät om internet- och TV-tjänster för bostadsrättsförening

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
BRF Välljärnet
1

Vilken hastighet har du på ditt bredband idag?

Välj den hastighet som bäst speglar ditt nuvarande bredbandsabonnemang.
2

Vilket TV-paket har du och från vilka leverantörer?

Beskriv vilka TV-kanaler och leverantörer som ingår i ditt nuvarande TV-paket.
3

Vilken hastighet på bredband är du intresserad av i framtiden?

Ange den önskade hastigheten för ditt framtida bredbandsabonnemang.
4

Vilken storlek på TV-paket är du intresserad av i framtiden?

Välj önskad storlek på framtida TV-paket.
5

På en skala från 1 till 10, hur viktig är priset för dig?

Använd skalan för att ange vikten av priset när du väljer en internet- och TV-tjänst.
6

Vilken internetleverantör har du idag?

Ange namnet på din nuvarande bredbandsleverantör.
7

Vilken TV-leverantör har du idag?

Ange namnet på din nuvarande TV-leverantör.
8

Önskar du några ytterligare tjänster för internet eller TV i framtiden?

Beskriv vilka andra tjänster eller funktioner du skulle vilja ha för dina internet- och TV-tjänster.