.

Dotazník spokojenosti klientů v domově pro seniory

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak dlouho žijete v domově?

Vyberte jednu odpověď
2

Jsem ubytován/a v:

Vyberte jednu odpověď
3

Jsem:

Vyberte jednu odpověď
4

Máte pocit, že je s Vámi zacházeno důstojně a s respektem?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak jste spokojeni se stravou?

Vyberte jednu možnost.
6

Jak jste spokojeni s pokojem?

Napište krátký komentář ke své spokojenosti s pokoje.
7

Jak hodnotíte nabízené aktivity?

Vyberte jednu možnost.
8

Jaký je Váš názor na personál domova?

Ohodnoťte pomocí škály od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nespokojen/a a 10 znamená velmi spokojen/a.
9

Jak hodnotíte čistotu prostor?

Vyberte jednu možnost.
10

Jaký je Váš názor na dostupnost lékařské péče?

Vyberte jednu možnost.
11

Jak jste spokojeni s komunikací personálu?

Napište krátký komentář ke své spokojenosti s komunikací personálu.
12

Máte návrhy na zlepšení poskytovaných služeb?

Napište své nápady na zlepšení služeb v domově pro seniory.
13

Jak byste celkově ohodnotili svůj pobyt v domově pro seniory?

Ohodnoťte pomocí škály od 1 do 10, kde 1 znamená velmi špatný a 10 znamená výborný.